Tevel b'Tzedek

Tevel is an Israeli NGO that aims to create Israeli and Jewish leadership passionately engaged in Tikkun Olam—fixing the world—locally and globally.

For more information:

 info@tevelbtzedek.org

מה זה דורש ממני?

קודם כל, רצון להיות חלק ממשפחת "תבל בצדק", לתרום מהזמן, מהידע ומהיכולות שלך. 

התוכניות שלנו מתקיימות בתקופות ותאריכים ספציפיים על פי לוח השנה הנפאלי ועל פי הצרכים של הקהילות בהן אנו עובדים. לכן, אנו דורשים מכל המתנדבים להיות נוכחים לכל אורך תקופת ההתנדבות.

מלבד זאת, על מנת להבטיח את ביטחונכם האישי אנו דורשים מכל המתנדבים לעשות ביטוח רפואי מלא הכולל חילוץ והצלה למשך כל תקופת ההתנדבות, ולקבל את החיסונים המתאימים לפי הוראת רופא לפני ההגעה לנפאל.

בנוסף, הבית בקטמנדו הוא בית בעל אופי יהודי. בבית אנו שומרים על כשרות (האוכל הוא אוכל צמחוני בלבד) וכן בחללים המשותפים אנו שומרים שבת (בחדרים הפרטיים וכן בחדר המחשב המתנדבים יוכלו לנהוג בשבתות על פי רצונם תוך התחשבות בזולת).

אנו דורשים סכום של 100$ מקדמה (או 350 ₪ היורדת מסכום התשלום הכולל) כדי להבטיח השתתפות. את המקדמה יש לשלם עד חודש לפני תחילת ההתנדבות.