Tevel b'Tzedek

Tevel is an Israeli NGO that aims to create Israeli and Jewish leadership passionately engaged in Tikkun Olam—fixing the world—locally and globally.

For more information:

 info@tevelbtzedek.org

איפה?

המתנדבים נפגשים בקטמנדו- בירת נפאל, בנקודת מפגש מוכרת, ומשם מגיעים ל"בית הגדול" של הארגון. ה"בית הגדול" הינו הבית בו עוברים כל המתנדבים של הארגון את הסמינרים וההכשרות, ובו קיימים כל האמצעים הדרושים למתנדבים- חדרי שינה, מקלחות חמות, שירותים מערביים, מטבח וספריה. 

 התוכנית פועלת במחוז קברה (Kavre)  באיזור שנקרא דונקרקה (Dhunkharka), הנמצא כארבע שעות נסיעה מקטמנדו, בירת נפאל. העבודה נעשית בשני כפרים שונים בהם מתגוררות כ200 משפחות, רובן מהקבוצה האתנית "טאמאנג". קבוצת המתנדבים תחולק בין שני הכפרים כאשר מרחק ההליכה ביניהם הינו כ30 דקות.

מתי?

תוכנית "עמיתי מתנאל" מתקיימת לאורך כל השנה מלבד חודשי הקיץ, בהם תקופת המונסונים בנפאל. 

לכל תוכנית תאריכים ספציפיים ועל המתנדבים להיות נוכחים לאורך כל התקופה, ללא יוצא מן הכלל.

המחזורים הקרובים של תכנית "עמיתי מתנאל" יתקיימו בתאריכים הבאים:

מחזור ספטמבר 8.9- 2.10 - המיונים למחזור זה החלו.

מחזור נובמבר  30.10- 26.11

ההרשמה למחזורים אלו פתוחה!

המיונים למחזור נובמבר יחלו בחודש ספטמבר 2019.