Tevel b'Tzedek

Tevel is an Israeli NGO that aims to create Israeli and Jewish leadership passionately engaged in Tikkun Olam—fixing the world—locally and globally.

For more information:

 info@tevelbtzedek.org

על התוכנית

תוכנית "עמיתי מתנאל", הינה תוכנית התנדבות ייחודית המאפשרת למשתתפים להשתלב בעשייה קהילתית למשך חודש תוך היכרות עם התרבות הנפאלית.

במסגרת החודש המתנדבים זוכים לחיות עם משפחות נפאליות, לחוות את התרבות הנפאלית ולהפוך לחלק מהקהילה המקומית. המתנדבים זוכים להשתלב בעבודת הארגון בכפר בתחומי החקלאות, תנועת הנוער, חינוך בבתי הספר ואף בקבוצות הנשים.

"תבל בצדק" הינו ארגון החושב את הקהילה ואת הכפר לאורך זמן ולכן העבודה בכפר נעשית לאורך מספר שנים. המתנדבים הינם חלק מתהליך מתמשך ובר קיימא.

למי התוכנית מיועדת?

התכנית מיועדת לכל מי שרוצה לקחת חלק בעשיה ולהיות שותף לעבודתנו בקהילות השונות. רוב המתנדבים הינם מטיילות ומטיילים שנמצאים בנפאל, בגילאי 20-30, ורוצים לשלב כחלק מהטיול שלהם חוויה מעצימה ומשמעותית של תרומה והיכרות מעמיקה עם התרבות הנפאלית.

התכנית היא בת כחודש, וכוללת בתוכה בין 3-4 ימי אוריינטציה בקטמנדו שבה המתנדבים/ות עוברים שיעורי שפה, למידה על התרבות הנפאלית, סוגיות בנוגע לגלובליזציה ומדינות מתפתחות, עוני ועבודה קהילתית. 

לאחר מכן, כל זוג מתנדבים/ות עוברים לגור אצל משפחה מקומית בכפר דונקרקה, שנמצא במרחק של כארבע שעות נסיעה מקטמנדו. המתנדים\ות יאכלו וישנו אצל המשפחה ויהיו חלק מהמשפחה למשך החודש.

המתנדבים/ות משתלבים יחד עם הצוות המקומי בתחומי העבודה. ההתנדבות כוללת השתתפות בפעילות וליווי הקבוצות, לרבות השתתפות בפרויקטים ייחודים בכפר. בתום תקופת העבודה בכפר, יחזרו המתנדבים לסמינר סיכום שיערך בקטמנדו ויימשך כשלושה ימים על מנת לשמר את הידע שצברו ולהעביר למחזורים אחריהם.

מבנה התוכנית
עלויות

עלות התוכנית הינה 500 דולר. עלות זו מכסה את הוצאות המשפחות המארחות בכפרים, מזון, נסיעות וסמינר הלימוד. העלות אינה מכסה טיסות, ביטוח רפואי וויזה.

סכום זה מכסה את כל ההוצאות של המתנדב במהלך החודש מלבד הוצאות אישיות, בילויים ומותרות.

בואו להיות חלק מהשינוי.